Shop

เรามีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า โดยคัดเลือกสายพันธุ์ฟาแลนนอปซิสที่ดี มากกว่า 200,000 ต้น สำหรับการนำมาเลี้ยงเพื่อตัดช่อดอกปีละ ไม่น้อยกว่า 200,000 ช่อดอก

หมวดหมู่สินค้า

ราคา